İmar Affı Nedir? | Körfez Emlak

İmar Affı Nedir?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre inşa edilmeyen yapıların uygulanma ve mülkiyet problemlerini düzenleyen kanun imar affı veya imar barışı denilir. İlk kez 1984 senesinde çıkarılmış, imar affıyla çarpık ve kaçak yapılaşma engellenmeye çalışılmıştır.

İmar affı, afet bölgesinde bulunan, risk altındaki yapıların düzenlenmesine ilişkin kanunlar dolayısıyla 2012 yılında yürürlükten kalkmakla beraber, daha sonra yapılan değişiklik neticesinde yeniden yürürlüğe 15 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

İmar Affı Kapsamı?

İzinsiz inşa edilen çoğu gayrimenkul imar affı kapsamındadır. Bu aftan faydalanma hakkı olan kişiler için 6785 sayılı kanun uygulanmaktadır. Öte yandan, kanuna göre, B bendi haricinde belediye ve mücavir alan içerisindeki sanayi, depolama, turistik, tarımsal alanlarda, askeri bölgelerde bulunan yapılar ve boğaz hattında yer alan yapılar imar affı kapsamı dışında yer almaktadır.

İmar Affı Hesabı Nasıl Yapılır?

Milyonlarca konutun imar ve iskân sorunlarını çözmesi hedeflenen imar affı hesaplaması nasıl yapılır?

İmar affı dahilinde verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi mecburi olan bedel, yapının yer aldığı arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının takribi maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda % üç, ticari kullanımlarda % beş oranında hesaplanmaktadır.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Belirlerken Dikkat Edilecekler Hususlar

– Yapının yer aldığı arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden edinilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanır.

– Yapının yaklaşık maliyet bedelini belirlerken birim maliyet bedeli;

– Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 ₺ / m2

– 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 ₺ / m2

– 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1.000 ₺ / m2

– 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1.600 ₺ / m2

– Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 ₺ / m2

– Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 ₺ / MW esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

İmar Barışı 2019’A Uzatıldı Mı?

Uzun süredir gündemde olan İmar Barışı, haziran ayında başvuru almaya başlamıştı. 13 milyonun üzerinde kişinin faydalandığı ve faydalanmaya devam etmekte olduğu İmar Affı’nın son başvuru tarihi ekim ayında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklama ile 31 Aralık 2018’e kadar uzatılmıştı. Normal şartlarda bu tarihte sona ermesi ve başvuruya kapanması beklenen İmar Affı, gelen yoğun talep ve bunun üzerine yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda altı ay daha uzatılarak 2019’un ilk yarısını kapsayacak hale getirildi.

İmar Barışı Başvuru Tarihi  Ne Zaman?

Yapılan son açıklamalarla beraber, İmar Barışı’nın son başvuru tarihi 15 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştır. Başvurunuzu bu tarihlere kadar gerçekleştirebilirsiniz.

İmar Barışı Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?

İmar Barışı başvurularının 15 Haziran 2019’a kadar uzatılmasıyla beraber, İmar Barışı son ödeme tarihi de 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmış oldu. Ödemelerinizi bu tarihe kadar gerçekleştirebilirsiniz.

E – Devlet Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Belge Ve Bilgiler

1) e-Devlet şifresi.

2) Geçerli cep telefonu numarası.

3) Geçerli e-posta adresi.

4) Beyan edilecek yapının adresi.

5) Tapusu var ise ada ve parsel bilgileri.

6) Yekûn inşaat alanı; konutlar ile ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare).

7) Yapıda bulunan konut ve ticari birim sayısı.

8) Arsa yahut Arazinin emlak vergi birim değeri (TL / metrekare)

(İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının yer aldığı arsanın alanı; mevcutsa tapudaki alan, mevcut değilse beyan edilecek alan (metrekare).

10) Yapının sınıfı (sistem tarafından sunulacak seçenekler arasından seçilecek).

11) İmar mevzuatına aykırılık durumunun tarif edilişi.

12) Yapıyı ve ayrılık kısmını gösteren birer tane fotoğraf.

Fotoğrafların formatı .jpg, .jpeg veya .png olmak zorundadır.

İmar Barışı Hangi Tarihten Önceki Yapıları Kapsar?

31 Aralık 2017 tarihinden evvel inşa edilmiş tüm yapıları kapsar.

İmar Barışı Müracaatları Nereye Yapılır?

Müracaatlar e-Devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Ne Demektir?

İmar Barışı dahilinde değerlendirilmeye tabi tutulmuş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

İmar Barışı Sürecinde Ödenecek Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Ne Şekilde Belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ve yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenir.

Yapı Kayıt Belgesi Kalıcı Imar Hakkı Sağlayacak Mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar bakımından ilave bir hak sağlamaz.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi halinde, yürürlükteki imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

İmar Barışı Öncesinde Alınmış Yıkım Kararları Ve Idari Para Cezaları Ne Olacak?

Eğer varsa, İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Edinen Yapılara Su, Elektrik Ve Doğalgaz Bağlatılabilecek Mi?

Yapı Kayıt Belgesi edinen yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılması mümkün olacaktır.

İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak Mı?

Yapı Kayıt Belgesi alınmasının ardından maliklerin hepsinin ortak kararıyla tapuya müracaat edilerek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme gerçekleştirerek, cins değişikliği ve kat mülkiyeti sağlanabilecektir. Tapuda işlem yapılması sürecinde, yapının halihazırdaki durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Bu sebeple Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya dair bilgilerin doğru şekilde girilmesi beklenmektedir.

Hazine Taşınmazı Üzerine Inşa Edilmiş Olan Yapılar İmar Barışından Faydalanabilecek Mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak kayıdyla bu yapılar da İmar Barışı’ndan faydalanabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Yapının yeniden inşasına ya da kentsel dönüşüm uygulamasına dek geçerlidir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir