Ahzu Kabza Nedir? | Körfez Emlak

Hukuki bir terim olan ahzu kabza sözcük anlamıyla bir bedelin tahsilatını yapmak anlamına gelmektedir.

Vekaletnamelerde sıklıkla kullanılan bu terimin yanında bir de ahzu kabza yetkisi bulunmaktadır. En kısa tanımıyla bu yetki, bir müvekkilin, avukata vermiş olduğu yetkidir. Söz konusu yetki, bazı hakların tahsil edilmesi amacıyla verilmektedir.

Ahzu Kabza Yetkisi

Hakkında sıkça soru sorulan ahzu kabza yetkisi, icra müdürlüklerinde, mahkeme kalemlerinde bulunan ödemeleri kapsamaktadır. Bir vekaletname ile ahzu kabza yetkisi verilen avukat, bu ödemeleri alma veya o kişi adına para yatırma yetkisi kazanmaktadır.

Bu yetkinin kapsam alanı yalnızca adliyeler ve bağlantılı kalemlerdir. Kişinin bankalardan alacağı ödemeleri kapsamaz. Bankalardan alınacak olan ödeme eğer kamulaştırma bedeli ise, bu yetkinin kapsamındadır. Ayrıca izale-yi şuyu ya da ortaklığın bitirilmesi gibi amaçları kapsayan ödemeler de söz konusu yetkinin konularıdır.

Ahzu Kabza Yetkisi Kimler Adına Verilebilir?

Bir avukata ahz-u kabza yetkisi verebilecek olanlar şahıslar ve kurumlardır. Yetki, bir şahsın adına tahsil edilecek bedelleri kapsayabilir. Bunun yerine bir şirket adına tahsil edilecek ödemeler de vekaletname ile avukata verilebilir. Bu her iki durumda da avukatlar, yetkiye sahip olurlar. Günümüzde şahıslar kadar şirketler adına verilen ahzu kabza yetkileri de oldukça fazladır.

Bir vekaletnamede bu yetki belirtilmemiş ise, avukatın şahıs veya şirket adına para tahsil etme yetkisi olmaz. Dolayısıyla vekalet verilirken bu durum mutlaka belirtilmek zorundadır. Aksi halde avukata verilen yetki, bu konunun dışında kalacaktır.

Ahzu Kabza Yetkisinin Gerekli Olduğu Haller

Bu yetkinin verildiği şahıs, vekalet aldığı kişi adına resmi kurumlardaki para işlemlerini halletmektedir. Yetkinin verilmemiş olması, bu kişiyi tahsilat işlemlerini yapmaktan alıkoyar. Resmi makamlardan tahsil edilecek ödemeler, bir başkası adına yapılacak ise, ahz-u kabza yetkisinin verilmesi zorunludur. Para ödemesi yapacak kurumun da üçüncü şahsın bu yetkiye sahip olup olmadığını teyit etmesi gerekir.

Konuya ilişkin hükümler yasalarda net biçimde belirtilmektedir. Aksine yapılan işlemler, kanunlar nazarında mümkün kılınmaz. Bir şahıs veya şirketin ahzu kabza yetkisi vermesi için bir vekaletname düzenlenmelidir. Vekaletnameler, noterde düzenlenmekte olup, içeriğinde mutlaka ahzu kabza yetkisinden bahsedilmelidir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir