Yola Terk Nedir? | Körfez Emlak
25 February, 2021

Yola Terk Nedir?

İmar planlarının uygulanması sırasında, gayrimenkul sahiplerinin bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak, gayrimenkulün tamamını ya da belirli bir kısmını, imar planı çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına yola terk ya da kamuya terk adı verilir.

Yola terk işlemi nasıl yapılır?

İmar Kanunu’na göre imar planı olan yerlerde yola terk işlemleri yapılabilir. İmar planındaki parsellerle kadastro parselleri şekil bazında farklılık gösterir. Bundan dolayı imar planı baz alınarak imar parselinin çıkarılabilmesi için kadastro parselinin bir kısmının yola terk edilmesi gerekebilir.

Kadastro Müdürlüğü’nce yapılan yola terk işlemi teknik bir işlem olmakla birlikte, tescil zorunluluğu nedeniyle tapu sicil müdürlüklerinin de sorumluluk alanındadır. Yola terk tescil işlemi tapu kütüğünde ilgilinin talebiyle ve İmar Kanununa uygun olarak, gayrimenkulün belirlenen kısmının paftada gösterilerek, yola terk edilen bölümün kütükten düşülmesi şeklinde yapılır.

Yola terk terimi yolların yanı sıra oyun alanları, otopark, ibadet yerleri ve meydanlar gibi kamu yararı gözetilerek ayrılmış yerlerini de kapsar.

Yola terk işleminin iptali

Belediyelerin bedelsiz yaptığı yola terk işlemine karşı mülkiyet sahipleri mahkeme yolu ile tescile itiraz edebilir. Ancak Kamulaştırma Yasası’na göre özel parselasyon ile mülk sahibinin rızasıyla kamu yararı için ayrılmış alanlarda eski malikler mülkiyet talebinde bulunamaz.

Yola terk encümen kararı

Yola terk haritaların temin edilebilmesi için gerekli belgelerin başında encümen kararı geliyor. Taşınmazın bulunduğu yerdeki belediye encümenin kararı doğrultusunda terk işlemi yapılabilir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir