Amenajman Nedir? | Körfez Emlak

Amenajman Nedir?

Amenajman nedir?

Amenajman, ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için ormancılık faaliyetlerinin (biyolojik, ekonomik, teknik ve sosyal) tümüne ve ormanlardan daha fazla nasıl verim alırız sorusuna yanıt arayan bilim dalına deniyor.

Orman Genel Müdürlüğü, orman amenajman planları ile ilgili yönetmelikler yayımlıyor.

Orman Amenajmanının Diğer Ormancılık Bilimleri İle İlişkisi 

Orman Amenajmanı’nın bağlayıcı, düzenleyici ve hedefe yöneltici niteliğine göre Orman Amenajmanı’nın orman fakültelerin de öğretilen çeşitli bilgileri birbirleriyle birleştirerek, gayenin gerçekleşmesine doğru nasıl yöneltildiğini, ormancılık amaçları ile ormancılık bilimleri arasında nasıl bir bağ kurduğunu açık olarak göstermekte.

Bu şekilde ormancılıktaki amaçlar dairenin merkezinde yer almaktadır ki, bu da bize amaçların planlama işlerinde ne büyük rol oynadığını anlatmaktadır.

Amenajman planları ile sağlanan bilgileri:  

• Ülkemizin genel alanı(İşl. Şefliğinin,İşl.Müd.nün,Bölge Müd.nün)

• Ülkemizin ormanlık alanı,

• Ülkemizin verimli ormanlık alanı,

• Ülkemizin bozuk ormanlık alanı,

• Ülkemizin ormanlarının karbon tutma bilânçosu ve maddi değeri,

• Ülkemizin ormanlarının oksijen üretme kapasitesi ve maddi değeri,

• Ülkemizin ormanlarının toplam serveti ve artımı,

• Ülkemizin 1 hektar ormanlık alandaki serveti,

• Ülkemizin ağaç türleri nelerdir? Alanları, servetleri, artımları ve etaları,

• Ülkemizin eta miktarı, eta çeşitleri ve 1 hektar ormanlık alandaki etası,

• Ülkemizin bakım alanı ve gençleştirme alanı,

• Ülkemizin ormanlarının gençlik ve sıklık, sırıklık ve direklik, ince ağaçlık,

orta ağaçlık ve kalın ağaçlık alanlarının miktarı,

• Ülkemizin gevşek kapalı, orta kapalı ve tam kapalı orman alanı,

• Özel orman, özel ağaçlandırma alanı, köy tüzel kişiliği ormanı, amme

müesseselerine ait orman alanı ve miktarı,

• Ülkemizin rehabilitasyon ve ağaçlandırma alanı,

• Planı yapılmış tali ürün miktarı,

• Ülkemizin ormanlarının fonksiyonları ve işletme amaçları,

• Ülkemizin ormansız alanlarının vasıfları nelerdir ve alanları,

• Ülkemizin ormanlarındaki orman formları, alanları ve yüzdelik dağılımları,

• Ülkemizin ibreli ve yapraklı ormanların dağılımı,

• Ülkemizin seçme ve devamlı orman miktarı, değerleri,

• İllerin ormanlık alan değerleri ve dağılımları,

• Ülkemizin ormanlarındaki işletme şekilleri ve değerleri,

• Ülkemizdeki muhafaza ormanı, milli park, mesire yeri, tabiat koruma alanı, kent ormanı ve benzeri alanlar ve miktarları,

• Ülkemizin ormanlarının geçmişteki durumu,

• Ormancılık ana prensipleri ve ulusal ormancılık amaçları nelerdir?

• Orman İşletme şefliklerinin yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanması için gelir

ve giderlere ait verilerin elde edilmesi,

• Ülkemizin ormanlarında meydana gelen orman yangınlarının yeri, seyri ve raporlanması,

• Orman suçlarının yeri ve miktarı,

• Orman köylerine kanuni haklarından dolayı elde edecekleri orman emvallerinin yerleri,

• Orman Yolları şebeke planlarının yapımı,

• Ulusal orman varlığı ile ilgili bilgilerin temin edilmesi ve dünyaya verilmesi hakkında bilgiler elde edilir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir