Renovasyon Nedir? | Körfez Emlak

Renovasyon kısaca yenileme anlamına gelir. Bir kentin bir bölümünün, bir yapının ya da yapının bir bölümünün koruma amacı ile yenileştirilmesine renovasyon denir,

Zamanla değişen yaşam biçimi nedeniyle birçok tarihi yapı özgün işlevini yitirdi. Hamam, kervansaray, tekke, manastır gibi tarihi yapı türleri günümüzde farklı işlevlere hizmet etmek için uyarlanmaktadır.

Otel, konut gibi işlevleri günümüzde de geçerli olan binalar ise konfor açısından eksik ve standart altı  kaldığından, yıkılmaması için yeniden işlevlendirme gerekmektedir.

Yeniden işlevlendirilmesi zor olan tarihi binalar müze haline getirilmektedir. Projenin başarılı olabilmesi için bazı eklemeler yapılmalıdır. Mümkün olduğunca görünümü az etkileyecek tasarımda olan bekçinin barınabileceği bir yere ve ziyaretçilere ikram, tuvalet gibi hizmetleri sunmaya uygun mekanlara gerek duyulmaktadır.

Özel mülkiyete geçmiş olan hamam, tekke gibi vakıf yapılarının yeniden işlevlendirilmesi sorun yaratabilmektedir. Yeni kullanım zorlamasıyla eklenen ara katlar gibi değişikler özgün mekansal özellikleri zedelemektedir.

Çevresel özellikleri nedeniyle korunması istenen yapıların yeniden kullanımlarında yeni işlevin dış görümünü bozmadan gerçekleştirilmesi arzu edilir.

Yangın, bakımsızlık gibi sebepler nedeniyle döşeme ve tavanlarını yitirmiş ve ilk tasarımına ait yeterli veri bulunamayan ikinci grup yapılarda, yeni bir iç düzenleme yapılmasına izin verilebilir.

Çok önemli plan ve iç mekan değerlerine sahip olan yapılarda tarihi mekanların anısını sürdüren düzenlemelere gidilmesi uygun olur.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir