Rehin Nedir? | Körfez Emlak

Rehin ; Bir alacağa teminat olmak şartıyla, alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklıya verilen eşya veya hakka rehin adı verilir. Üçüncü kişilerin alacakları ya da hakları üzerinden de rehin kurulumu yapılabilir. Rehin hakkı taşınır ve taşınmaz mallar için kurulabilir. Taşınmazlar için kurulan rehin hakkına ise ipotek denir.

Taşınır Mallar İçin Rehin Nasıl Yapılır?

Taşınır mallar için rehin, zilyetliğin yani fiili hâkimiyetin devri ile yapılabilir. Alacaklının zilyetliğinin sona ermesi ya da zilyetliğe sahip olan üçüncü bir kişiden geri alınamaması durumunda taşınıra ait rehin son bulur.

Borçlu borcunun tamamını ödemekle yükümlü olup, alacaklı alacağını tamamen tahsil edinceye kadar rehini devam ettirebilir. Eksik ödeme olması durumunda, alacaklı rehin edilen eşyanın nakde çevrilmesini ve alacağının karşılanmasını talep edebilir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir