Ferağ Nedir? | Körfez Emlak

Ferağ : Bir şeyden el çekmek ya da vazgeçmek anlamına gelir. Uygulama genellikle tapu işlemlerinde malikin taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının devri ile ilgili işlemlerde karşılaşılır.

Tapuda Ferağ Nedir?

Ferağ işlemi ivazlı ya da ivazsız olarak yapılabilir. İvazlı ferağ da mülkiyetin devrinde bir bedel söz konusu olup, ivazsız ferağ da ise bedel karşılığı olmaksızın yapılır.

Taşınmaz bir malın mülkiyet haklarını devretmek için tapu müdürlüğünde resmi bir senet imzalayarak, taşınmazın bir başkası adına tescilini istemeye ve malik adına yapılan resmi ilişik kesme işlemine ferağ ya da ferağ takriri adı verilir. Malik talebi ile ferağ vermiş yani mülkiyetinden vazgeçtiğine dair iradesini beyan etmiş olur.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir