Emsal Nedir? | Körfez Emlak
28 February, 2021

Emsal : Benzer şekilde, eş ya da eşit değerde olanlara emsal adı verilir. Birden fazla durumda benzer şartların meydana gelmesi ile eşitlik yani ‘emsal’ oluşur. Eşitlik gösteren durumlarda, eşitlerden birinin sonucunun, ilgili durumun sonucu olarak kabul edilmesi ile emsal teşkil etmiş olur.

Gayrimenkul De Emsal Değeri Nedir?

İnşaat yoğunluğu ve KASK olarak da bilinen emsal değeri bir yapının fiziki olarak tabi olduğu boyut sınırları ile ilişkilidir. Yapı yönetmeliklerinde karşılaşılan KASK- Kat Alanı Katsayısı emsal değerini verir. Bir arsa üzerine inşa edilmek istenen yapının büyüklüğü ilan edilmiş KASK oranı ile belirlenir. Elde edilen sonuç, bir arsa üzerinde yapının inşa edilebileceği net alanı verir. Kat alanı kat sayısı imar planlarında ve notlarında aksi belirtilmediği sürece net parsel alanı dikkate alınarak hesaplanır.

Emsal Değeri Hesaplama Yapılır?

Kat Alanı Kat Sayısı, taşınmazın tabi olduğu imar planlarına tabidir. İnşaatın yeri, fiziki koşulları, alt yapı imkanları ve arsanın boyutu gibi çeşitli ölçütlere göre 0.20 ila 3.0 arasında değişir. Toplam arsa alanının KASK oranı ile çarpılması sonucunda emsal değeri elde edilir. Elde edilen değer, arsa üzerinde yapılabilecek maksimum inşaat alanını verir. Örneğin KASK oranı 2.0 olan 2.000 metrekarelik bir parsel için emsal değeri 2.0x 2.000= 4.000 metrekaredir. Emsal değeri hesabına göre 2.000 metrekarelik bir arsa üzerindeki toplam inşaat alanı, maksimum 4.000 metrekaredir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir