Depozito Nedir? | Körfez Emlak

Kural olarak depozito, taşınmazda oluşacak maddi hasarlara ilişkin kiracıdan peşin olarak alınan güvence bedelini ifade eder.

Dolayısıyla özellikle uygulamada kiracıların sıklıkla başvurduğu son birkaç kirayı ödemeyip depozitoyu almama yolu doğru bir usul olmayıp eğer kiraya veren tarafından yasal yollara başvurulursa maddi kayıplara uğranabilir.

Depozito; kapının kırılması, dolapların ciddi hasar görmesi gibi doğrudan maddi zararlara ilişkin bir teminat olması amacıyla alınmaktadır. Dolayısıyla (hor kullanımdan kaynaklanan zararlar müstesna olmak üzere) olağan kullanımla meydana gelen yıpranmalardan kaynaklanan değer azalmasından (fayansların solması, elektrik altyapısının yıpranması vb) kiracı sorumlu olmayıp bu yüzden depozito bedelinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

Kiracıdan Depozito Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, kiracıdan alınacak depozito bedeli, taraflar aralarında anlaşmış olsa dahi, 3 aylık kira bedelini aşamaz. Ayrıca alınan bu depozito bedeli kanun hükmü gereği kiraya verenin elinde bulunmayacak olup vadeli bir tasarruf hesabına yatırılmalı ve enflasyondan kaynaklanan değer kaybının önüne geçilmelidir. Bu durum kiraya verenin de lehinedir, zira kiracıdan kaynaklanan bir zarara teminat olması için alındığından ötürü teminatın değerini kaybetmemesi kiraya verenin de riskini azaltacaktır.

Kanun gereği kiraya veren, kiracının rızası olmadan yahut mahkeme kararı/ kesinleşmiş bir icra takibi olmadan ilgili meblağı bankadan çekemeyecektir. Depozito olarak kıymetli evrak verilmesi durumunda, bu kağıt da bankada depo edilmelidir.

Bunlara ilave olarak, depozito verilmeden ve kontrat imzalanmadan önce taşınmazın iyi analiz edilmesi, demirbaşın sözleşmeye kaydedilmesi, gerekiyorsa resimler çekilerek sözleşmeye eklenmesi ve iki tarafın da sözleşmeyi iyice okuyup anladıktan sonra imzalaması ileride çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklara engel olması açısından önemlidir. Boya, dolaplar, kombi, tesisat, fayanslar, döşeme, kapılar, klima, ankastre gibi unsurların durumuna özellikle dikkat edilmelidir.

Kira Kontratı Devam Ederken Gayrimenkulün Satılması

Kira sözleşmesi devam ederken taşınmaz satılması halinde, satımla yeni malik sözleşmenin tarafı haline geldiği için eski malik, kendisinde bulunan depozito bedelini yeni malike vermelidir. Bu aşamadan sonra kiracının depozito alacağı için muhatabı yeni malik olacaktır.

Depozito İade Alınırken Uyulması Hususlar

Yukarıda da belirtildiği üzere depozito yalnızca olağan kullanımdan kaynaklanmayan maddi hasarlar için bir teminat bedeli olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda taşınmazın eski durumu ile yeni durumu taraflarca karşılaştırılmalı ve taraflar tutanak tutarak yazılı şekilde ibralaşmalıdır. Ayrıca taşınmazın teslim edilirken de fotoğraflarının çekilmesi ileride ortaya çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklarda her iki tarafa da yardımcı olacaktır.

Kiraya verenin depozitoyu iade etmeye yanaşmaması halinde, kiracı ya yasal yollara başvuracak ya da (Eğer kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse) ilgili meblağı bankadan talep edebilecektir.

Kira Kontratında Ki Depozitonun İade Edilmemesi

Kiraya verenin sözleşmenin ihlaline karşı bir teminat sahibi olmak istemesi ve bu sebeple kiracıdan belli bir meblağda depozito istemesi en doğal haklarından birisidir. Ne var ki zaman zaman kiraya verenler, depozitonun yalnızca bir teminat aracı olduğunu göz ardı edip kira ilişkisi sona ermesine rağmen depozitoyu ödememekte ya da eksik ödemektedir. Bazı zamanlarda ise kiracı, kiralanan taşınmaza ciddi oranda zarar verdiğinden ötürü depozito bedelinde kiraya veren tarafından kesintiye gidilmekte ancak kiracı bu durumu kabullenememektedir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir