Emlak Beyanı Nedir? | Körfez Emlak

Kişilerin yada kurumların sahibi veya hissedar oldukları taşınmazları ispat esasına göre, bağlı bulundukları belediyelerin emlak birimlerine bildirmeleri ve makbuz karşılığı aldıkları belgeye emlak beyanı adı verilir. Mükellef yani sahibinin değişmesi halinde bir kereye mahsus ilgili belediyeye emlak beyanı verilir.

Emlak beyanının alınabilmesi için maliklerin bazı belgeler ile birlikte, taşınmazın bulunduğu belediyeye müracaat etmesi gerekir. Tapusu olmayan fakat kullanılan yani zilyet edilen arazilere de Emlak Beyanı verilir ve Emlak Vergisi ödenir.

Emlak Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs. değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir