Körfez Emlak | Blog
21 January, 2021

Editörün Seçimi

Lebiderya Ev Nedir?

Farsça leb ve derya kelimelerinin birleşiminden meydana gelen lebiderya, kelime olarak deniz kenarı anlamına gelir. Günlük kullanımda genellikle konut...

Zeyilname Nedir?

Zeyilname Nedir? Sigorta poliçenizde hatalı bir bilginin yer alması ya da poliçedeki bilgilerin güncellenmesi gibi durumlarda yapılan düzenleme işlemine...

Oturma (Sükna) Hakkı Nedir?

Medeni Kanunun 823. maddesine göre, "Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir. Oturma...

Rölöve Nedir?

Kültürel mirasların korunması ve yapıların restorasyon işlemleri gibi işlemler mimari açıdan gereklidir. Bu işlemler genel olarak koruma ve yapılandırma amacıyla yapılır. Tarihi...

Amenajman Nedir?

Amenajman nedir? Amenajman, ormanların nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağını, ormanların sürekliliğinin sağlanması için ormancılık faaliyetlerinin (biyolojik, ekonomik,...

İstimval Nedir?

Olağanüstü durumlarda, karşılığı ödenmek suretiyle menkullere idarece zorla el atılmasıdır. İstimvalin konusu menkuller olmakla birlikte, bedensel yükümlülükler de istimvalin...

Açık Mutfak Nedir?

Genellikle salon ile mutfağın yada bir oda ile mutfağın aynı bölüm içerisinde iç içe olduğu açık mutfak şeklidir.

Adi Kira Nedir?

Kiraya verenin, belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşmedir.

Adrenas Nedir?

Kayma meydana gelmeden gerçekleşen gerilme ve gerginlik durumuna adrenas denir.

Akar Nedir?

Kiraya verilerek gelir sağlayan mülke akar denir.

Akitli İşlemler Nedir?

Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir....

Akitsiz İşlemler Nedir?

Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın...